KQXS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1


Giá trị jackpot 2

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/11/2022

 • 08
 • 23
 • 24
 • 48
 • 49
 • 52
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 0
Jackpot 2 0 0
Giải 1 0 0
Giải 2 0 0
Giải 3 0 0

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

90,352,111,350đ

Giá trị jackpot 2

3,391,425,300đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/11/2022

 • 04
 • 06
 • 18
 • 27
 • 52
 • 53
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 90,352,111,350
Jackpot 2 0 3,391,425,300
Giải 1 25 40,000,000
Giải 2 1167 500,000
Giải 3 25093 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

86,829,283,650đ

Giá trị jackpot 2

3,395,057,800đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/11/2022

 • 03
 • 09
 • 21
 • 22
 • 26
 • 35
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 86,829,283,650
Jackpot 2 1 3,395,057,800
Giải 1 23 40,000,000
Giải 2 1374 500,000
Giải 3 27540 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

83,273,763,450đ

Giá trị jackpot 2

3,384,349,700đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/11/2022

 • 03
 • 15
 • 22
 • 39
 • 46
 • 48
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 83,273,763,450
Jackpot 2 1 3,384,349,700
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 1137 500,000
Giải 3 24479 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

79,814,616,150đ

Giá trị jackpot 2

3,390,879,700đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 17/11/2022

 • 01
 • 19
 • 25
 • 27
 • 38
 • 42
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 79,814,616,150
Jackpot 2 1 3,390,879,700
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 1010 500,000
Giải 3 21729 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

76,296,698,850đ

Giá trị jackpot 2

3,739,374,550đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 15/11/2022

 • 04
 • 20
 • 26
 • 36
 • 47
 • 51
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 76,296,698,850
Jackpot 2 1 3,739,374,550
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 982 500,000
Giải 3 21877 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

72,525,177,750đ

Giá trị jackpot 2

3,320,316,650đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 12/11/2022

 • 08
 • 18
 • 23
 • 30
 • 35
 • 42
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72,525,177,750
Jackpot 2 0 3,320,316,650
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 884 500,000
Giải 3 18904 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

69,642,327,900đ

Giá trị jackpot 2

3,246,053,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 10/11/2022

 • 08
 • 11
 • 14
 • 27
 • 38
 • 45
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 69,642,327,900
Jackpot 2 1 3,246,053,000
Giải 1 26 40,000,000
Giải 2 1103 500,000
Giải 3 24287 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

67,427,850,900đ

Giá trị jackpot 2

3,982,629,450đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 08/11/2022

 • 12
 • 27
 • 33
 • 44
 • 48
 • 50
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67,427,850,900
Jackpot 2 1 3,982,629,450
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 811 5,000,000
Giải 3 18541 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

63,987,346,200đ

Giá trị jackpot 2

3,600,351,150đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 05/11/2022

 • 10
 • 19
 • 22
 • 25
 • 47
 • 53
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 63,987,346,200
Jackpot 2 0 3,600,351,150
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 924 500,000
Giải 3 18874 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

61,167,452,700đ

Giá trị jackpot 2

3,287,029,650đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 03/11/2022

 • 08
 • 13
 • 24
 • 28
 • 29
 • 33
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61,167,452,700
Jackpot 2 0 3,287,029,650
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 858 500,000
Giải 3 17579 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

58,584,185,850đ

Giá trị jackpot 2

3,735,902,200đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 01/11/2022

 • 03
 • 09
 • 20
 • 23
 • 31
 • 54
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58,584,185,850
Jackpot 2 1 3,735,902,200
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 819 500,000
Giải 3 18932 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

55,574,880,150đ

Giá trị jackpot 2

3,401,534,900đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 29/10/2022

 • 01
 • 03
 • 10
 • 13
 • 15
 • 20
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55,574,880,150
Jackpot 2 0 3,401,534,900
Giải 1 35 40,000,000
Giải 2 1220 500,000
Giải 3 21623 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

53,993,736,750đ

Giá trị jackpot 2

3,225,852,300đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 27/10/2022

 • 01
 • 07
 • 10
 • 17
 • 19
 • 30
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53,993,736,750
Jackpot 2 0 3,225,852,300
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 1081 500,000
Giải 3 18718 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

51,961,066,050đ

Giá trị jackpot 2

2,172,965,175đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 25/10/2022

 • 08
 • 18
 • 20
 • 22
 • 42
 • 46
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51,961,066,050
Jackpot 2 2 2,172,965,175
Giải 1 17 40,000,000
Giải 2 792 500,000
Giải 3 17146 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

49,411,290,450đ

Giá trị jackpot 2

4,062,621,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 22/10/2022

 • 17
 • 19
 • 35
 • 42
 • 51
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49,411,290,450
Jackpot 2 0 4,062,621,950
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 687 500,000
Giải 3 16013 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

46,869,729,600đ

Giá trị jackpot 2

3,780,226,300đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 20/10/2022

 • 15
 • 21
 • 27
 • 34
 • 37
 • 53
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46,869,729,600
Jackpot 2 0 3,780,226,300
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 625 500,000
Giải 3 14219 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

44,628,997,800đ

Giá trị jackpot 2

3,531,256,100đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 18/10/2022

 • 06
 • 30
 • 36
 • 39
 • 44
 • 46
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44,628,997,800
Jackpot 2 0 3,531,256,100
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 629 500,000
Giải 3 15075 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

41,892,390,300đ

Giá trị jackpot 2

3,227,188,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 15/10/2022

 • 08
 • 15
 • 16
 • 39
 • 45
 • 51
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41,892,390,300
Jackpot 2 0 3,227,188,600
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 733 500,000
Giải 3 14697 50,000

Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi XSMB30NGAY.NET để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.